Επικοινωνία
Τ. 211.2159.891
F. 211.0125.431
Ευξείνου Πόντου 147
Ν. Σμύρνη, 17123 Αθήνα

Προγράμματα


 

 

 

 

 

    Τα προγράμματα αποτελούν ομαδικές κυρίως παρεμβάσεις, δομημένες τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το περιεχόμενο-στόχο. Δηλαδή, πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων και έχουν προκαθορισμένο στόχο.

 

Τα προγράμματα συνήθως απευθύνονται σε όλους (πχ. κλινική υπνοθεραπεία) αλλά μπορεί και να στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες (πχ. διαχείριση στρες στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας).

 

    Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ο κατάλογος των προγραμμάτων εμπλουτίζεται με νέα θέματα και υπηρεσίες.

 

    Τα τρέχοντα προγράμματα αφορούν σε:

 

 

 

 

 

 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Όνομα Μήνυμα
email
ΤηλέφωνοΕπικοινωνία
Τ. 211.2159.891
F. 211.0125.431
Ευξείνου Πόντου 147
Ν. Σμύρνη, 17123 Αθήνα